Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Gün :5 Mart 2018”

Müzik ve Matematik ilişkisi

  İlginçtir, müziğin tarihsel gelişimiyle matematiğin tarihsel gelişimi paralellik göstermektedir. Her ikisi de önce somut bir düşünceyle ortaya çıkmış daha sonra soyut somut arasında salınıp durmuştur.…