Bilinmeyen yerine kullandığımız X harfi Arapçadaki “şey” kelimesine dayanıyor. Bu kelime daha sonraları İspanyolcaya “xay” olarak tercüme edildi ve bilinmeyen anlamında, kısaca X olarak kullanılmaya başlandı.