Albert Einstein, Nazi Almanya’sındaki baskıdan kaçıp Fransa’ya yerleşir. Fransa’da “Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği” (Kısa adı: OSE)oluşturulur ve başkanlığına da Einstein getirilir. İşte bu ünvan ile “Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı”na bir mektup yazmıştır. Mektubun aslını ve çevirisini inceleyebilirsiniz.

Çevirisi:

’Ben, sadık hizmetkárınız 
 Prof. Albert Einstein’ 
 “Ekselansları, 
    ’OSE’ Dünya Birliğinin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye’de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler, Almanya’da hálen yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler, yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. 
    Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi, birliğimize yapılan çok sayıda başvuru arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları, bir yıl müddetle, hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. 
    Bu başvuruya destek vermek maksadıyla, hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etme cüretini buluyorum. 
    Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan,
Prof. Albert Einstein

“Daha sonraları ise Einstein ve ekibi, teknik olanakların daha ileride olmasından ötürü Amerika’ya gitmeyi tercih etmişlerdir.”

https://blog.nationalgeographic.org/2012/05/22/einsteins-letter-to-ataturks-turkey/

Kategoriler:

Etiketler:

,