6. Sınıf Veri Analizi

Açıklık ve Aritmetik Ortalama soruları içermektedir.