8. Sınıf Çarpanlar ve Katlar – 1

Kazanım1 : Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü
ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.