Oyunda ortada yazan sayıyı etrafta verilen sayıların hangilerinin toplamı olduğunu bul.

Kaynak: https://www.arcademics.com/