Verilen sayıları rasyonel yada irrasyonel olma durumuna göre ayırın.

Kategoriler: